MEMO+ Vendspillet der kan spilles på 6 forskellige måder

By | oktober 27, 2013

memo+Memo plus findes i en masse forskellige varianter. Blandt andet findes det med motiver af Dyrebørn, Vilde Dyr, Kæledyr, Prinsesser og Transportmidler.

Vendespillet kan spilles fra 3 års alderen af 2 eller flere deltagere og tager cirka 15 min. at spille.

 

I Memo gælder det om at have en god hukommelse! Forsøg at samle så mange kortpar, dvs. to kort med samme billedmotiv, som muligt. Kortene blandes og spredes ud på bordet med billedsiden nedad. Den yngste spiller begynder, og turen fortsætter i urets retning.

Spilleren, som har tur, vender to kort, så alle kan se dem. Har kortene ens motiv, må spilleren beholde dem og lægge dem ned foran sig. Spilleren må fortsætte til han/hun vender to kort som ikke har samme motiv. Disse kort vendes om igen og skal blive liggende på samme plads. Turen går herefter videre til næste spiller. Vinderen er den, der ved spillets afslutning, har samlet flest kortpar.

 

BANG!

Kortene blandes og spredes ud på bordet med billedsiden nedad. Den yngste spiller begynder ved at vende et valgfrit kort. Herefter vender spilleren,til venstre for, et nyt kort osv. Spillerne skiftes til at vende et kort. Så snart to ens kort dukker op, skal samtlige spillere forsøge, at være den første der lægger en hånd på det kort i parret som blev vendt først og samtidig sige ”Bang”. Den spiller som er hurtigst vinder kortparret. Samme spiller fortsætter nu med at vende et nyt kort osv. Hvis en spiller ved en fejl får lagt sin hånd på et kort, som ikke matcher, skal han/hun aflevere et af sine vundne kortpar. Spillet slutter, når der kun er to kort tilbage på bordet. Spilleren som vandt det sidste kortpar, vinder også det kortpar som er tilbage på bordet. Vinderen er den, der ved spillets afslutning, har samlet flest kortpar.

Tips: For de yngste deltagere kan man have en mere lempelig regel, som siger, at man må slippe for at betale ”bøde” hvis man kommer til at lægge hånden på det forkerte kort. Ønsker man at forenkle spillet, kan man spille med færre antal kortpar.

RAPPE FINGRE

Læg alle kortene ud på bordet, så de ligger helt tilfældigt. På et givent startsignal, begynder alle deltagere at lede efter kortpar. Kortene må både vendes med billedsiden opad og nedad. Så snart en spiller finder et kortpar, må han/hun tage det op og lægge det ned foran sig. Man skal have set begge kort i parret, inden man tager det op. Man må altså ikke først tage et kort op, og så bagefter lede efter det kort som matcher. Hvis to spillere tager et kort op hver, som danner par, så lægges de til side (tages ud af spillet). Spillerne fortsætter herefter med at finde nye par. Spillet er slut når samtlige kort er taget op, eller hvis det ikke er muligt at matche flere kortpar. Spillerne viser sine kortpar. Hvis nogen ved en fejl har dannet forkerte par (kortene matcher ikke), skal han/hun aflevere èt korrekt par for hvert forkert par. Vinderen er den, som har fundet flest par.

Tips: For de yngste deltagere kan man have en mere lempelig regel, som siger, at man må slippe for at betale ”bøde” for de forkerte par. Prøv at spille med én hånd. Det gør spillet lidt sværere.

HUSET

Sorter kortene i to bunker, så hver bunke indeholder et kort fra hvert par. Den ene bunke (”huset”) lægges i en stabel med billedsiden nedad. Den anden bunke (”grunden”) blandes og spredes ud på bordet med billedsiden nedad i f.eks. fem rækker med seks kort i hver. Den yngste spiller starter med at vende det øverste kort fra ”huset” og lægger det ned ved siden af stablen med billedsiden opad. Samme spiller vender nu et valgfrit kort fra ”grunden” i et forsøg på, at finde et kort med samme motiv. Hvis det lykkedes at finde et par, tager han/hun kortparret og fortsætter med at vende et kort fra ”huset” osv. Hvis kortet fra ”grunden”ikke matcher, vendes det om igen, og turen går videre til næste spiller (der spilles i urets retning) som nu vender et nyt kort fra ”grunden”. Spillerne skiftes til at vende et kort fra ”grunden” indtil nogen finder et kort, der matcher. Denne spiller, vinder så parret og vender nu et nyt kort fra ”huset” osv. Spillet fortsætter til ”huset” er revet ned dvs. alle kortpar er fundet. Vinderen er den, som har samlet flest kortpar.

Tips: Vil man gøre spillet mere enkelt, kan man spille med færre kortpar. Man kan også lægge kortene ud på ”grunden” med billedsiden op, og kigge på dem i et minut og forsøge at huske, hvor de ligger, inden man vender dem igen.

TRIO

Sorter kortene og læg dem op som i Huset. Tag tre kort fra bunken og læg dem, med billedsiden opad, ved siden af bunken (søge-kort). Den første spiller starter nu med at vende tre kort fra bordet og ser om de matcher med de tre søge-kort. Kort som evt. danner par tages fra og lægges ned foran spilleren.

De kort, som ikke danner par, vendes om igen. Hvis der er fundet et eller flere par, lægges der tilsvarende antal nye kort ned fra bunken, så der altid ligger tre søge-kort. Turen er hermed afsluttet og går videre til næste spiller (der spilles i urets retning), som vender tre kort fra bordet og forsøger at finde nye kortpar. Hvis det lykkes for en spiller at få TRIO, dvs. danne par med alle tre søge-kort, må han/hun fortsætte sin tur med tre nye søge-kort for at finde flere par osv. Når samtlige par er fundet, så tæller spillerne deres kortpar. Den som har fundet flest kortpar, vinder spillet.

Tips: Vil man gøre spillet mere enkelt, kan man spille med færre kortpar.

FIRE PÅ RÆKKE

Find 16 valgfrie kortpar og læg dem ud i to bunker, sådan at hver bunke indeholder et kort fra hvert par. Den ene bunke lægges på bordet med billedsiden nedad. Tag de fire øverste kort (søgekort) og læg dem ved siden af bunken med billedsiden opad. Den anden bunke blandes og spredes ud på bordet med billedsiden nedad. Læg kortene i et kvadrat med 4 X 4 kort.

Det gælder nu om at finde de fire søge-kort blandt kortene i kvadraten. Kortene skal findes på stribe efter hinanden. Dvs der må ikke vendes et kort ind i mellem som ikke matcher. Men hvor i kvadraten man vælger at vende et kort har ingen betydning. Den yngste spiller starter med at vende et valgfrit kort. Hvis kortet matcher et af søgekortene så lader man det ligge med billedsiden opad og spilleren vender nu et nyt kort. Vender spilleren et kort som ikke matcher et af de fire søge-kort, er turen slut. De kort som er vendt med billedsiden opad i kvadraten vendes nu om igen. Søge-kortene bliver liggende. Turen går nu videre til næste spiller, som nu skal forsøge at finde de fire søge-kort. Den spiller som finder alle fire søge-kort under sin tur, uden at vende et forkert kort, får et point. For at markere sit point, tager spilleren et kort fra æsken og lægger ned foran sig. De kort som er vendt med billedsiden opad i kvadraten vendes nu om igen. Samme spiller blander nu kortene i bunken og lægger fire nye søge-kort ned. Spilleren, til venstre for, starter nu en ny omgang. Den spiller, som først får fem point (fem kort), vinder spillet.

Tips: For at gøre spillet mere enkelt, kan man spille med færre kort, f.eks. ni par og tre søge-kort. For at gøre spillet mere vanskeligt, kan man blande kortene i kvadraten, når en af spillerne har fået tre point.

Læs mere om spillet på producentens hjemmeside

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *