KONSENSUS

By | juni 27, 2014

_1_konsensus-fritSpillets ide
KONSENSUS er et spil, hvor det handler om at læse de øvrige deltageres tanker og finde frem til de samme svar, som de gør. Det er altså ikke et quizspil, hvor den mest vidende ofte vinder, men derimod et spil, der belønner de deltagere, der bedst kan ramme de andres svar. Med andre ord: Den deltager, der bedst kan bruge spillepladens felter til at regne ud, hvad de øvrige deltagere svarer, har størst mulighed for at vinde spillet.
SPILLETS DELE
1 fælles turbrik, 1 terning, 14 associationsfelter, 6 actionfelter (fordelt på 4 typer), 6 blokke, 6 blyanter og 400 opgavekort.

SPILLETS OPGAVER
Omdrejningspunktet i spillet er de 400 opgavekort, der stiller udfordringer til deltagerne. Opgaverne dækker et meget bredt område. Fælles for alle opgaver er, at samtlige deltagere er med i spillet på samme tid og skal løse hver enkelt opgave hver for sig. Man kan ikke svare forkert i KONSENSUS. Hvis en opgave eksempelvis lyder: “Et stykke smørrebrød” og tre at deltagerne svarer “en burger”
— ja, så har de faktisk løst opgaven korrekt, selv om man almindeligvis ikke vil betegne “en burger” som et stykke smørrebrød.

SPILLETS PLADE
Spillepladen opbygges af 16 felter. Hvert felt indeholder enten en association (se ASSOCIATIONSFELTER) eller et actionfelt, der åbner for spillets taktiske dimensioner (se ACTIONFELTER). Når turbrikken står på et associationsfelt, så kan man med fordel inddrage associationen i løsning af opgaven. Nogle gange vil kombinationen at opgave og association nemlig pege i en bestemt retning, mens det andre gange kan være uden den store betydning. Uanset hvad, så er det vigtigste at være i stand til at kunne læse de øvrige deltageres tankegang og lure af, hvilke svar de afgiver, når de sammenholder opgave og association.

SPILLETS GANG
Spillepladen bygges:
Der er 20 mulige felter som byggesten til spillepladen. Heraf bruges fra start 16 af disse, som samles til en cirkelformet spilleplade. Allerførst lægges startfeltet (se ACTIONFELTER). Dernæst bygger man spillepladen op, ved at deltagerne på skift vælger et felt og lægger det til, indtil en cirkel er sluttet. Alternativt kan der fra start trækkes 16 tilfældige felter eller laves en spilleplade efter andre principper, som deltagerne selv bliver enige om. Startfeltet skal dog altid være en del af spillepladen. Når spillepladen er opbygget, vælges der en regnskabsfører, der skal holde styr på deltagernes point og så kan spillet begynde.

 

Spillet begynder:
Turbrikken placeres på startfeltet. Opgavekortene lægges med bagsiden opad i en eller flere bunker i spillepladens midte.
Terningekast bestemmer, hvilken deltager, der vinder retten til at være turholder og dermed indlede spillets første runde. En runde afvikles altid efter følgende princip:
1. Turholderen kaster terningen og flytter turbrikken det viste antal øjne i enten den ene eller anden retning og placerer den på et
felt. (Hvis der er tale om et actionfelt, så læs under punktet ACTIONFELTER).
2. Turholderen trækker nu et opgavekort og læser det højt for de øvrige deltagere.
3. Samtlige deltagere sammenholder nu opgaven med det associationsfelt (Se Associationsfelter) , som turbrikken er placeret på og skriver skjult deres svar ned på hver sin blok uden at kommunikere med hinanden.
4. Deltagerne læser på skift deres svar op og der uddeles point. (se pointgivning)
NB: Det er vigtigt, at rækkefølgen af punkterne følges nøje, således at spillepladens felter kommer korrekt i brug.

Pointgivning:
Optællingen af point foretages, når deltagerne på skift har læst deres svar højt. Hver deltager får altid lige så mange point, som der er sammenfaldende svar med de øvrige deltagere. Hver enkelt deltager tæller, hvor mange sammenfald, der er med de Øvrige deltagere og meddeler det til regnskabsføreren. Hvis fire deltagere eksempelvis har svaret det samme, så får de hver 3 point, da 3 andre deltagere har afgivet det samme svar. Mange af opgavekortene kræver mere end ét svar og hvert sammenfaldende svar belønnes med point efter ovenstående princip.

Spillets afslutning:
Der spilles til et bestemt antal point – eksempelvis antallet af deltagere gange 6. Alternativt aftales et tidsrum, spillet kan afvikles i, et antal opgavekort, der skal nås igennem, eller hvad der nu bedst kan opnås KONSENSUS om. Vinderen er den, der til slut har opnået det største antal point.
De 14 associationsfelter udgør hovedparten af den opbyggede spilleplade. Der er i sagens natur ingen regler for, hvordan hver enkelt deltager skal bruge associationen. Alle felter skulle dog gerne – hver for sig – kunne vække nogle tanker eller pege i en retning, der kan hjælpe den enkelte deltager til at løse opgaven. Således skulle sandsynligheden for at afgive de samme svar, som de øvrige deltagere, gerne kunne øges.

 

associationsfelter i konsensus

actionfelter i konsensus

Læs mere om Konsensus her

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *