QuizZone

By | juni 19, 2014

Quizzone er et nyt og sjovt quizspil fra danske Skyhigh Games. Spillet er for 2 til 8 deltagere, som dyster om at komme først til midten ved at svare på spørgsmål fra de 10 spørgsmålskategorier.  Et spil tager cirka 45 minutter at spille afhængigt af hvor mange deltagere man er samt, hvilken spilleplade der vælges. Er du fyldt 15 år, kan du ifølge producenten være med til at spille Quizzone.

Spørgsmålskategorier i QuizZone

 • Musik
 • Film & TV
 • Sprog & Litteratur
 • Historie & Religion
 • Sport & Fritid (sport, hobby og spil)
 • Kunst & Kultur (kunst, design og kulturliv)
 • Verden (geografi, rejsemål og seværdigheder)
 • Samfund & Erhverv (samfund, erhverv og politik)
 • I Byen (mad & drikke, koncerter og shows)
 • Natur og Videnskab (natur, biologi, videnskab og teknik)

QUICKGUIDE TIL SPILLEPLADE MED SEKS FARVER

Spillepladen med 10 farver til venstre og spillepladen med 6 farver til højre.

INDEN SPILLET STARTER
Yngste spiller vælger en af de ti kategoribrikker og lægger den på en af de seks farvede cirkler i spillepladens hjørner. Herefter vælger de næste spillere efter tur én kategori ad gangen, indtil der ligger en kategoribrik på hver af de seks farvede cirkler. Hver af de valgte kategorier hører nu sammen med en farve på spillepladen.

 • Hver spiller tildeles fire tilfældige taktik-kort.  
 • Yngste spiller placerer sin brik på et valgfrit felt i spillepladens yderste ring.

De øvrige spillere placerer nu efter tur deres brikker i den yderste ring med et
eller to felters afstand til nærmeste modspiller.

 

SPILLET
Yngste spiller fåret spørgsmål i den kategori, han/hun står på. Det er spilleren til højre, der læser op. Ved rigtigt svar flyttes spillerens brik et felt direkte ind mod midten, og ved forkert svar bliver brikken stående, Turen går videre til næste spiller.

Når det er ens tur, kan man spille sine taktik-kort, som for eksempel gør det muligt at flytte ens egen eller andres brikker frem, tilbage eller til siden, så vejen mod midten ændres (se oversigten over taktik-kort, længere nede på siden)

Hvis en spiller lander på et felt, hvor der står en brik i forvejen, bliver denne brik ’slået væk’ og skal rykkes to felter direkte væk fra midten.

Når man lander på et skraveret felt, får man to nye taktik-kort.

Vinderen afspillet er den, der først når midten af spillepladen og svarer rigtigt på et spørgsmål i en valgfri kategori.

SPILLEREGLER til Quizzone

 

Spilletid:40-60 minutter.
Der kan spilles individuelt eller i hold. Spillernes opgave er at flytte deres brikker hurtigst muligt fra startpositionen i spillepladens yderste ring til midten af pladen. For hvert spørgsmål en spiller svarer rigtigt på, må han/hun flytte sin brik et felt tættere på midten.
Vinderen af spillet er den, der først når midten at spillepladen og svarer rigtigt på et spørgsmål i en valgfri kategori.

INDEN SPILLET STARTER
Den side af spillepladen, der har felter i seks forskellige farver, vælges. Her spiller man aktivt med seks af de ti spørgsmålskategorier, der indgår i spillet (vælges spillepladen med felter i 10 farver, se da afsnittet Tips & tricks).
Spillerne har indflydelse på, hvilke kategorier der konkurreres i. Yngste spiller starter med at vælge en kategori, som han/hun gerne vil have med i spillet. Den tilhørende kategoribrik placeres på en af de seks farvede cirkler i spillepladens hjørner. Kategorien hører nu sammen med denne farve på spillepladen.

 

Eksempel:
En spiller vælger kategorien musik og placerer kategoribrikken med musiksymbolet på den gule cirkel på spillepladen. Nu repræsenterer alle gule felter på spillepladen kategorien musik.

Herefter vælger de øvrige spillere efter tur én kategori ad gangen, indtil seks kategorier er
valgt, og der ligger en kategoribrik på hver af de seks farvede cirkler.
Det foregår sådan:
• Ved to spillere: Spillerne vælger efter tur en kategori, indtil de har valgt tre kategorier hver.
• Ved tre spillere: Spillerne vælger efter tur en kategori, indtil de har valgt to kategorier hver.
• Ved fire spillere: Spillerne vælger efter tur en kategori hver og vælger herefter hver en kategori, som de ikke vil spille med. Der er nu to kategorier tilbage. Disse tages med i spillet sammen med de fire valgte kategorier.

Hver spiller placerer nu efter tur sin brik på spillepladen. Yngste spiller starter. Brikken sættes på et valgfrit felt i spillepladens yderste ring. Der skal dog være minimum et og maksimum to tomme felters afstand til nærmeste modspiller.

Taktik-kortene blandes, og hver spiller tildeles fire tilfældige kort. Disse kort er personlige og vises ikke til modspillerne.

SPILLET
Yngste spiller får som den første et spørgsmål i den kategori, der hører til farven på hans/hendes startfelt. Spilleren til højre læser spørgsmålet op. Svares der rigtigt på spørgsmålet, må spilleren flytte sin brik et felt direkte ind mod midten af spillepladen. Kan han/hun ikke svare, eller svares der forkert, bliver brikken stående. Turen går videre til næste spiller, og spillet er i gang.

OBS! På nogle af spørgsmålskortene står det fulde svar i parentes, mens det, der står uden for parentesen, er tilstrækkeligt som svar.

Taktik-kort
De uddelte taktik-kort giver spillerne mulighed for at påvirke spillet på måder, der er fordelagtige for dem selv (se oversigten over taktik-kort). Ved at spille kortene kan en spiller ændre sin egen vej mod midten af spillepladen, så han/hun fortrinsvis får spørgsmål i sine foretrukne kategorier. Man kan også drille modspillerne ved at flytte deres brikker eller svare på deres spørgsmål.

Der findes otte typer taktik-kort. De kan, med to undtagelser, kun spilles, når det er spillerens egen tur. Svar-først-kort og annulleringskort må spilles, uanset hvis tur det er.

Taktik-kortene skal spilles, inden spørgsmålet læses op. Dog skal svar-først-kort og modstander-skal-svare-kort spilles, efter spørgsmålet er læst op, og annulleringskort skal spilles umiddelbart efter det taktik-kort, hvis handling man vil annullere.

Man må gerne spille flere kort i samme runde.

Når en spiller lander på et af de skraverede felter på spillepladen, får han/hun tildelt yderligere to taktik-kort. OBS! En spiller modtager ikke det dobbelte antal taktik-kort, hvis han/hun flere gange lander på et skraveret felt i den samme ring. Denne situation kan opstå, hvis spilleren flytter sin brik sidelæns fra et skraveret felt til et andet, eller hvis han/hun er blevet slået væk (se nedenfor).

Slå væk 

Lander en spiller på et felt, hvor en modspiller står i forvejen, skal modspillerens brik flyttes to felter direkte væk fra midten af spillepladen. En brik kan ikke slås længere væk end den yderste ring på spillepladen.
Hvis en spiller har nået det midterste felt, kan han/hun ikke slås væk, selvom endnu en brik lander på midten. Derimod kan en brik godt flyttes ud fra midten ved hjælp af et taktik-kort.

TIPS & TRICKS 

• Vælger man at spille med den side af spillepladen, der har felter i 10 farver, er alle 10 kategorier med på samme tid. Her er spillet fuldstændig det samme som ved seks aktive kategorier, bortset fra at der ikke skal vælges kategorier.
• I stedet for at vælge kategorier til, når der spilles med seks aktive kategorier, kan man vælge kategorier fra. Spillerne vælger her, hvilke kategorier de ikke vil have med i spillet. Herved vil spillet ændre karakter. Hvis man spiller med at fravælge kategorier, gøres det efter tur, på samme måde som når kategorier vælges til.
• Når der spilles med seks aktive kategorier, kan man vælge at give taktik-kortet ‘valgfri kategori’ en anden funktion. Det kan aftales, at den, der spiller kortet, får lov til at bytte en af de seks aktive kategorier ud med en af de fire kategorier, der blev fravalgt ved spillets start. På denne måde kan spilleren få flere af sine foretrukne kategorier i spil og samtidig drille modspillerne.
• Spillerne kan beslutte, at taktik-kortet ‘svar først’ skal spilles, inden modspillerens spørgsmål bliver læst op. Spillet bliver dermed mere udfordrende, fordi man ikke kender spørgsmålet, men må satse på sin viden om hele kategorien.

 Taktik-kort i QuizZone

taktik-kort-1   Flyt en valgfri brik skråt frem eller tilbage mod højre eller venstre

(5 stk. i spillet)

Spil kortet og flyt din egen eller en modstanders brik skråt frem eller tilbage, så din eller modstanderens vej mod midten ændres. Hvis du bruger kortet til at flytte en modspillers brik væk fra midterfeltet, bestemmer du, hvilket felt i pladens inderste ring brikken skal flyttes til.

 

 

 

 

taktik-kort-2

Flyt en valgfri brik et felt til højre eller venstre

(5 stk. i spillet)

Spil kortet og flyt din egen eller en modspillers brik et felt mod højre eller venstre. 

 

 

 

 

 

taktik-kort-3

Flyt en valgfri brik to felter til højre eller venstre

(5 stk. i spillet)

Spil kortet og flyt din egen eller en modspillers brik to felter mod højre eller venstre.

 

 

 

 

 

taktik-kort-4

Flyt en valgfri brik et felt frem eller tilbage

(5 stk. i spillet)

Spil kortet og flyt din egen eller en modspillers brik et felt frem eller tilbage.

 

 

 

 

 

taktik-kort-5

Modspiller skal svare

(5 stk. i spillet)

Spil kortet, efter dit spørgsmål er læst op, og vælg, hvem af dine modspillere, der skal svare på spørgsmålet. Kan modspilleren svare, flytter du et felt frem. Kan modspilleren ikke svare, skal han/hun flytte et felt tilbage, og du må trække et tilfældigt af hans/hendes taktik-kort.

 

 

 

 

taktik-kort-6

Valgfri kategori

(5 stk. i spillet)

Spil kortet og vælg, hvilken af de aktive kategorier du vil have et spørgsmål i, uanset hvilket felt du står på.

 

 

 

 

 

Taktik-kort-7

Svar først

(12 stk. i spillet)

Spil dette kort, når du kender svaret på en modspillers spørgsmål, og få chancen for at svare først på spørgsmålet. Kortet skal spilles, inden modspilleren eventuelt er begyndt at svare (det er op til spillerne at vurdere, om et svar-først-kort er spillet rettidigt eller ej). Svarer du rigtigt, må du flytte din egen brik et felt frem, og modspillerens bliver stående. Svarer du forkert, får modspilleren chancen for at svare og flytte sin brik. Spilleren, som læser spørgsmålet op, må ikke spille et svar-først-kort, men spilles der i hold, må oplæserens holdkammerater gerne.

 

 

 

Taktik-kort-8

Annullering

(5 stk. i spillet)

Spil kortet og annuller effekten af et hvilket som helst taktik-kort, umiddelbart efter det er blevet spillet. Et annulleringskort kan annullere effekten af et andet annulleringskort. Du kan også spille et annulleringskort, selvom den handling, der annulleres, ikke går ud over dig selv.

 

 

 

 

Læs mere på producentens hjemmeside. 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *