Timeout

By | april 11, 2014

TimeoutTimeout er et prisbelønnet og rost quiz spil, som giver de gamle paratvidenspil baghjul. Timeout spillet er i sær rost for det meget inddragende gameplay, hvor alle deltagere er med hele tiden. Timeout er et quizspil om tid og paratviden. 3200 spørgsmål stiller skarpt på viden indenfor 8 kategorier (se hvilke nedenfor). Timeout kan spilles af 3-8 deltagere fra 15 års alderen. Nedenfor følger de danske spilleregler til Timeout.

Quickguide til Timeout:

1. Den ønskede spilletid indstilles på tidtageren.
2. Ældste spiller starter og slår med kategori-terningen. Den 10-sidede terning har otte spørgsmålskategorier. Derudover har terningen en side med et ‘frit valg af kategori’ -symbol: + og en side med et ’næste spiller bestemmer kategorien- symbol.
3. Oplæseren til højre for spilleren læser kortet og siger “jeg er klar”. Herefter starter spilleren tiden på sit display, og spørgsmålet læses op.
4. Hvis spilleren svarer rigtigt, stoppes tiden. Ellers stopper tiden at sig selv efter 20 sekunder.
5. Hvis spilleren svarer forkert, må de næste spillere i rækkefølge svare på spørgsmålet. Svarer én at dem rigtigt, lægges 10 sekunder til denne spillers tid ved at trykke på +10-knappen. Turen går nu videre.
6. Den spiller, der sidst løber tør for tid, har vundet spillet.

Tidtageren har ét display og to knapper for hver spiller (op til fire individuelle spillere eller op til fire grupper). Den grønne knap starter og stopper tiden. Den grå knap er en +10-knap, der lægger 10 sekunder til spillernes tid.

Den 10-sidede terning har otte spørgsmålskategorier

Derudover har terningen en side med et ‘frit valg af kategori’ -symbol

og en side med et ‘næste spiller bestemmer kategorien-symbol

I de fire spørgsmålsæsker ligger 3.200 spørgsmål fordelt i følgende kategorier:

Færdighed (regnestykker, ord, bogstaver, sange mm.)
• Historie (historie, sprog og religion)
• I Byen (film, gastronomi, drikke, koncerter og natteliv)
• Massemedier
(ty, trykte medier, radio og computer)
• Musik & Kultur (musik, kunst, design, litteratur og museer)
• Samfund & Erhverv (samfund, erhverv og politik)
• Sport & Fritid (sport, rejsemål, seværdigheder, hobby og spil)
• Verden (geografi, natur, biologi, videnskab og teknik)

Spilleregler til Timeout quizspillet

Inden start besluttes, hvor lang tid man vil spille. Spillernes displays kan i bunden at tidtageren indstilles fra to til seks minutter Den ældste spiller starter (turen går herefter med uret) og slår med terningen for at se, hvilken at de otte kategorier, han/hun skal have et spørgsmål i. Hvis der slås ‘frit valg’, vælger spilleren selv kategorien. Hvis der slås ‘næste spiller bestemmer’, må spilleren til venstre vælge kategorien. Hvis spilleren til venstre i denne situation spiller taktisk, vælger han/hun en kategori, som modstanderen er mindre god til, men som han/hun selv er god til. Dette øger spillerens chancer for at få 10 sekunder lagt til sin egen tid (se nedenfor).
Spilleren til højre for den, der skal svare på spørgsmålet, er oplæseren. Han/hun trækker et spørgsmålskort og skal læse og forstå både spørgsmålet og svaret, inden han/hun siger “jeg er klar”.
Svareren starter nu tidtageren med et tryk på sin start/stop-knap. Tiden i displayet blinker i fire sekunder, mens spørgsmålet læses op, og herefter begynder den at tælle ned. Spilleren har nu 20 sekunder til at svare på spørgsmålet. Oplæseren skal med det samme oplyse, om svaret er rigtigt.
OBS! På nogle af svarkortene står en del af svaret i parentes. Det der står uden for parentesen, er tilstrækkeligt som svar, mens det fulde svar står i parentes.

Timeout indhold

Indholdet af et spil Timeout

Er der svaret rigtigt, må svareren stoppe tiden med endnu et tryk på start/stop-knappen. Svareren må kun give ét bud på det rigtige svar Kan han/hun ikke det eller svarer vedkommende forkert, må tiden ikke standses, men skal i stedet løbe ud af sig selv.
Svarer en spiller forkert eller undlader at svare på spørgsmålet, går svarmuligheden videre til den efterfølgende spiller, når de 20 sekunder er udløbet. Denne person skal herefter straks give sit bud på svaret (hans/hendes tid sættes ikke igang). Kan eller vil personen ikke byde ind, går spørgsmålet videre til næste spiller, som så får mulighed for at svare. Hvis en at de efterfølgende spillere svarer rigtigt på spørgsmålet, må han/hun lægge 10 sekunder til sin tid. Dette gøres ved at trykke på den grå +10-knap under spillerens eget display på tidtageren.

Det er nu næste spillers tur
Når en spillers tid løber ud. er han/hun slået ud at spillet og må vente, til et eventuelt nyt spil startes.
Vinderen at spillet er den spiller, der sidst løber tør fortid.

Tips og Tricks

• Man kan alternativt vælge at slutte spillet når den første spiller løber tør fortid, Vinderen af spillet er da den, som har mest tid tilbage.
• Når der spilles i hold, bør det aftales inden spillets start, hvem der svarer for holdet, hvordan holdet svarer, og hvem der trykker på tidtagerens knapper.
• I holdspil har en holdkammerat til den, der læser op, mulighed for at svare på modspillernes spørgsmål, såfremt modspillerne ikke kan svare.
• Hvis spillerne er enige om, at nogle at quizdeltagerne er bedre end andre, kan man vælge at spille med handicap. Dette gøres ved, at de svageste spillere trykker et antal gange på den grå +10-knap, inden spillet går igang, og dermed har mere tid end de andre deltagere ved spillets start.
• Spillet kan også spilles af kun to spillere. Så er det dog ikke muligt at benytte +10-knappen
• Ved fire individuelle spillere vil et spil tage 30-40 minutter, hvis tidtageren er indstillet på tre minutter

Specifikationer på tidtageren

• Tidtageren bruger fire AA batterier Et sæt batterier har en forventet levetid på minimum 40 spilletimer.
• Låget til batterierne sidder i bunden af tidtageren ved siden at tænd/sluk-knappen og knappen til indstilling at den ønskede spilletid
• Når tidtageren måler en lav spænding på batterierne, så en udskiftning er nødvendig for fortsat spil, vil tiden i alle spilleres displays blinke med få sekunders mellemrum. Tidtageren kan nu slukkes og batterierne skiftes. Alle spillernes individuelle tid vil blive lagret i tidtagerens hukommelse, og efter udskiftning kan spillet genoptages
• Selv om tidtageren slukkes, vil spillernes individuelle tid blive lagret i hukommelsen
• Bliver der ikke målt nogen aktivitet på tidtageren i 15 minutter, vil den slukke at sig selv. Når tidtageren tændes igen, vil alle spillernes individuelle tider være gemt, og spillet kan genoptages

Timeout kan købes her, og du kan læse mere om spillet på producentens hjemmeside eller en gennemgang af spillet på quizspil.dk

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *