Skak

By | november 23, 2013

skakpladeSkakspillet er uden tvivl et af de mest kendte spil. Mange spiller skak herhjemme og skoleskak er udbredt over det meste af verden. De fleste har et forhold til det gamle spil omend man kan lide det eller ej.

Skak spilles af 2 deltagere og kan spilles fra omkring 7 års alderen af.

Skak’s spilleregler

Formål med spillet

Skak er et spil for to spillere, en med hvide og en med sorte brikker. Målet med spillet er at sætte modstanderens konge under angreb.

Brikker og træk

Hvid flytter først, og derefter skiftes spillerne til at udføre træk. Kun en brik kan flyttes ved hvert træk (undtagen ved rokade, som forklares senere). Alle andre brikker flyttes langs med ublokerede linjer, rækker eller diagonaler. Man må ikke flytte en brik til et felt, der allerede er besat af ens egne brikker. Men man kan slå modstanderens brikker, hvis de står på et felt, som man flytter sin brik til. Modstanderens brik fjernes fra brættet, og man stiller sin egen brik der i stedet.

Kongen

Kongen er den vigtigste brik i spillet. Når den er under angreb, taber man partiet. Kongen kan flyttes et felt i alle retninger, undtagen ved rokade, se forklaring senere. Kongen må aldrig stå i skak – dvs. på et felt, som angribes af modstanderens brik.

Dronningen

Dronningen er den stærkeste brik. Den kan flyttes til ethvert felt på den række, linje eller diagonal, som den står på, hvis der ikke er blokeret.

Tårnet

Tårnet er den næststærkeste brik, som kan flyttes til ethvert felt på den række eller linje, som den står på, hvis der ikke er blokeret.

Løberen

Løberen kan flyttes til ethvert felt på en diagonal, som den står på, hvis der ikke er blokeret. Bemærk: Hvis løberen starter på et hvidt felt, kan den kun flyttes til et andet hvidt felt. I udgangsstillingen har man en løber i et sort felt og en løber i et hvidt felt.

Springeren

Springerens træk er specielt. Den kan springe over andre brikker til et nyt felt. Forestil dig springerens træk som et ”L”. Den flyttes to felter vandret eller lodret, og derefter et felt diagonalt. Springeren lander altid på et felt af modsat farve som udgangsfeltet.

Bonden

Bonden flyttes fremad (aldrig bagud), men den slår diagonalt. Den flyttes et felt af gangen, men ved første træk må den flyttes et eller to felter. Hvis en bonde når hele vejen til den modsatte side af brættet, skal den som en del af trækket udskiftes med en anden brik, normalt en dronning. Dette kaldes for bondeforvandling. Den må ikke forblive bonde eller forvandles til konge. Derfor er det muligt for begge spillere at have mere end en dronning, eller mere en to tårne, løbere eller springere på brættet samtidigt.

Specielle træk

Rokade

Begge spillere kan udføre en rokade en gang under partiet, hvis visse betingelser er opfyldt. Rokade er et specielt træk, som tillader spilleren at flytte to brikker i samme træk – kongen og et af tårnene. Kongen flyttes fra sit udgangsfelt to felter hen imod tårnet, derefter flyttes dette tårn til det felt, som kongen lige har passeret. For at kunne udføre en rokade, må hverken kongen eller det pågældende tårn være flyttet tidligere. Det kan heller ikke lade sig gøre, hvis det felt som kongen står på, eller som den skal passere, eller som den skal flyttes til, er truet af en eller flere af modstanderens brikker. Når trækket er lovligt, kan begge spillere vælge, om de vil udføre en rokade.

En passant

Det franske ”en passant” betyder i forbifarten. Trækket udføres, når en spiller flytter en bonde to felter frem for at undgå at blive slået af modstanderens bonde. Brikken bliver slået, som om den kun var flyttet et træk frem.

Skak og skakmat

Hovedmålet i skak er at sætte modstanderens konge skakmat. Kongen bliver ikke slået og fjernet ligesom de andre brikker i spillet. Men hvis kongen er ”under angreb” og trues, skal den flyttes ud af skak umiddelbart. Hvis der ikke er noget lovligt træk ud af skak, er stillingen skakmat, og den der er sat skakmat taber. Man må ikke flytte til skak, fx flytte til en direkte linje med modstanderens tårn, hvis der ikke er andre brikker mellem tårnet og kongen. Derved kan tårnet true kongen, og det er ikke tilladt.

Hvis man er sat i skak, er der tre måder at slippe væk:

1) Slå den angribende brik.

2) Flytte en af sine egne brikker hen mellem den angribende brik (undtagen hvis angriberen er en springer).

3) Flytte kongen væk fra angrebet.

Hvis en spiller, der er sat i skak, ikke kan udføre nogle af ovennævnte træk, er denne spiller skakmat og taber spillet. Hvis kongen ikke er sat i skak, men spilleren ikke har noget lovligt træk, er stillingen ”pat”. Dette afslutter straks spillet. Partiet er i remis (uafgjort), når der er opstået en stilling, hvor ingen af spillerne kan sætte modstanderens konge skakmat.

Hvordan spiller man skak?

Hvis du vil have en gennemgang af  hvordan skak spilles kan du tage et kig på nedenstående video:

 

Mere information kan findes på Dansk Skak Union eller på producentens hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *